Aktualności

Raport z pracy szkoły za 2018r

Szkoła Podstawowa w Siedliskach jest szkołą publiczną prowadzona przez  Gminę Medyka. Placówka jest położona jest na pograniczu dwóch wsi: Siedliska
i Jaksmanice, które należą do jej obwodu. Jest ona dobrze wkomponowana
w krajobraz otoczenia. Teren szkoły jest częściowo ogrodzony. Cześć budynków szkoły są to odremontowane koszary „Twierdzy Przemyśl” okresu I wojny światowej. Historia tego miejsca uwidoczniona jest w gablotach, gazetkach i wystawach, oraz stronie internetowej szkoły.

Misją szkoły jest wychowanie uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowanie ich do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.  W roku 2018 do szkoły uczęszczało 95 uczniów. Warunki lokalowe szkoły pozwalają na organizacje procesów edukacyjnych. Liczebność klas pozwala nauczycielom na uzyskanie informacji, przeprowadzenie analiz na temat skuteczności nauczania oraz indywidualizacje pracy z uczniami.

Kompleks budynków  edukacyjnych to połączenie historii z nowoczesnością.
W „starej” części szkoły znajduje się 6 dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny klasopracowni (matematyczna, humanistyczna, biologiczno- chemiczna, językowa i  informatyczna), pokój nauczycielski oraz wielofunkcyjna sala z zapleczem sanitarnym.  W drugiej części na pierwszym piętrze uczniowie mają do dyspozycji: 3 sale lekcyjne klas edukacji wczesnoszkolnej, zaplecze sanitarne znajduje się tu także duża salę oddziału przedszkolnego z odrębnym pomieszczeniem do zabaw oraz własnym zapleczem sanitarnym.

Na parterze tego budynku  do którego prowadzi osobne wejście dla uczniów znajdują się szatnie, stołówka z zapleczem kuchennym, pomieszczenia gospodarcze, gabinet pielęgniarski, oraz kotłownia gazowa. Z tej części jest bezpośrednie przejście do Gminnej Biblioteki w Medyce filia w Jaksmanicach.

Korytarze szkolne są przestrzenne. Przy ścianach są zamontowane szafki, w których wszyscy uczniowie przechowują swoje ubrania i książki.

Bazę sportową stanowią: sala wielofunkcyjna, sztuczne boisko do mini piłki ręcznej oraz innych gier zespołowych. Uczniowie korzystają także z położonego obok pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej miejscowego klubu sportowego.

Na ternie obiektu szkoły znajduje się także plac zabaw.  Cała infrastruktura szkolna jest cały czas dostępna dla wszystkich mieszkańców miejscowości.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedliskach maja możliwość zjedzenia śniadania
i obiadu w stołówce szkolnej. Korzystają z dofinansowania do posiłków
z GOPS w Medyce, akcji ,,Szklanka mleka" i ,,Owoce w szkole". Celem działań szkolnych jest zadbanie, by żaden uczeń nie był w szkole głodny.

1. Wyposażenie

Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt informatyczny. W pracowni komputerowej mamy 14 komputerów stacjonarnych pozyskanych z realizowanych szkole projektów unijnych. Do dyspozycji nauczycieli znajduje się 8 laptopów, które służą do prowadzenia zajęć z tablicami multimedialnymi. W szkole znajduję  4 stacjonarne tablice multimedialne, 2 przenośne tablice multimedialne oraz interaktywny 65” monitor. Szkoła Podstawowa w Siedliskach posiada kompletny zestaw nagłośnieniowy  do organizacji imprez szkolnych. Większość klasopracowni jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzany jest dziennik elektroniczny.

2. Projekty i programy realizowane w roku 2018

 1. 1.     "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn”.

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Siedliskach. Uczniowie brali udział w zajęciach rozwijających oraz wyrównawczych z matematyki, informatyki, języka angielskiego, szachowych oraz w zajęciach przyrodniczych. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, rozwijania przedsiębiorczości uczniów, metody eksperymentu, metod aktywizujących, neuropedagogiki i grafiki komputerowej. Dodatkowo, szkoła została wyposażona w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, zestawy do programowania i robotyki oraz pomoce dydaktyczne dla pracowni, językowej, przyrodniczej i matematycznej. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Warszawy oraz jednodniowej do Rzeszowa.

 1. 2.     „ Razem odkryjmy świat programowania- szkolenia dla nauczycieli
   i uczniów z podregionu przemyskiego”

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie 01.09.2017r. – 31.12.2018r.

Wszyscy uczniowie klas I-III uczyli się programowania w języku Scratch, czworo nauczycieli zostało przeszkolonych i wyposażonych w laptopy. Dodatkowo szkoła otrzymała drobne wyposażenie, .

 1. 3.     „Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego”

W ramach projektu odbyły się szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji i lub wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej  w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Kultura fizyczna.

 • Na terenie  szkoły realizowany był program Szkolny Klub Sportowy. Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach rekreacyjno- sportowych
 • We współpracy ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w Przemyślu  realizowano program ”Trzymaj formę.” w klasach V i VI. Tematem programu było zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna.

3. Uroczystości i wydarzenia z życia szkoły w 2018 r.

 1. Zabawa Noworoczna
 2. Dzień Babci i Dziadka
 3. 3 Maja – Święto Konstytucji
 4. Dzień dziecka/dzień sportu
 5. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 6. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 7. Szkolna Noc Filmowa
 8. Rajd szkolny w ramach konkursu W trudach zdobyta - moja ty, nie mała ojczyzno”
 9. Dzień Nauczyciela – Dzień Edukacji Narodowej

10. Święto Niepodległości – 11 Listopada

 1. 11.  Mikołajki

 

4. Udział uczniów szkoły Podstawowej w Siedliskach w konkursach i zawodach
     sportowych w  2018

 1. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt: ,,Zwiastuny wiosny‘’ zorganizowany przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łukowie Przedszkole Miejskie Nr 6 – wyróżnienie.
 2. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt ,,Mój wymarzony zawód’’ zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach
 3. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt: ,,Wiosenne kwiaty’’ zorganizowany przez  Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
 4. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt: ,,Zaczarowana zakładka’’ zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 207 w Łodzi
 5. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt ,,Ulubiona postać
  z utworów Marii Konopnickiej’’ zorganizowany przez Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej  w Droszewie
 6. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt ,,Świat tęczą malowany’’ zorganizowany przez Niepubliczne  Przedszkole ,, Kolorowy Świat’’
  w Bielawkach
 7. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt "Mój pluszowy miś" zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 59  w Sosnowcu.
 8. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa" zorganizowany przez Przedszkole nr 8  w Mysłowicach.
 9. Ogólnopolski konkurs plastyczny  pt "Swięty, który przynosi prezenty" zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole Dzwoneczek
  w Warszawie

10. Szkolny konkurs plastyczno- techniczny pt: "Bombka Bożonarodzeniowa" – III miejsce

11. Konkurs Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Starostwo powiatowe „Stroik bożonarodzeniowy”

12. Konkurs plastyczny zorganizowany przez Starostwo powiatowe „Bombka Bożonarodzeniowa”.

13. Powiatowy  Konkurs „Najładniejsza pisanka „ zorganizowany przez Urząd Gminy w Krzywczy-II miejsce

14. Konkurs recytatorski zorganizowany przez Przemyską Bibliotekę Publiczną „Wiersze Urszuli Kozłowskiej”.

15. Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Muzeum Historii Miasta Przemyśla.

16. Konkurs Plastyczny „Matka Boska Podkarpacka” zorganizowany przez MDK Przemyśl.

17. Konkurs plastyczny „Szopka w oczach dziecka” organizowanym przez Narodowe Muzeum Ziemi Przemyskiej.

18. Konkurs plastyczny „5porcji zdrowia”.

19. Konkurs plastyczny „Rok w lesie” zorganizowany przez Nadleśnictwo  Krasiczyn.

20. Warsztaty ceramiczne „Pachnące Anioły” zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Hureczku.

21. Konkurs plastyczny „Stop dopalaczom.”

22. Konkurs zorganizowany przez nadleśnictwo w Krasiczynie
pt. „Las w czterech porach roku”.

23. Gminnym Konkurs ortograficzny uczniów klas III.

24. Ogólnopolski Konkurs matematyczny EDI

25. Konkurs „Wybieram wodę”.

26. Ogólnopolska olimpiada Mitologiczna

27. Konkurs biblijny „Jezusowa szkoła” ucznia w mocy Ducha Świętego
w Archidiecezji  Przemyskiej.

28. Konkurs historycznym „XVIII Konkurs Twierdza Przemyśl”

29. Konkurs historycznym „W trudach zdobyta - moja ty, nie mała ojczyzno”

30. Konkurs „Wybieram wodę”.

31. Udział w Ogólnopolskiej olimpiadzie Mitologicznej

32. Zawody w mini koszykówce w hali sportowej w Medyce.

33. Udział w Gminnych Zawodach w tenisie stołowym.

34. Udział w zawodach w mini piłce nożnej w Medyce.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.03.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2019 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bartnicki
Ilość wyświetleń: 15
08 października 2019 11:28 (Paweł Bartnicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)